Abortus = Abortion:

IKLAN1
Kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 20 minggu.
Berdasarkan penyebabnya terdapat dua macam abortus yaitu abortus disengaja
(induced abortion) dan tidak disengaja (spontaneous abortion).IKLAN3